Spørgsmål og svar

 • Hvem står bag RealTjek?

  RealTjek er et uafhængigt selskab – Ejet af Estaldo ApS.

  RealTjek er ikke ejet af realkreditinstitutter eller banker.

  RealTjek er udviklet for at fremme konkurrencen og skabe gennemsigtighed på markedet for boligfinansiering.

 • Hvordan fungerer RealTjek?

  RealTjek indsamler offentlig tilgængelig information om din bolig fra flere forskellige myndigheder. På baggrund af denne information, samt oplysninger du selv indtaster, analyserer vi ved hjælp af en matematisk algoritme, hvorvidt det kan betale sig at ændre ved din boligfinansiering. Hvis vi mener, at du med fordel kan undersøge en alternativ boligfinansiering, så tilbyder vi at formidle kontakten til et realkreditselskab, så du hurtigt kan få den rette rådgivning og et konkurrencedygtigt tilbud. Kan det derimod ikke betale sig at ændre ved din boligfinansiering, tilbyder vi at overvåge dine lån, og så vil du blive kontaktet, når det er aktuelt.

  Boligfinansiering afhænger i meget høj grad af din samlede økonomiske situation og dine personlige præferencer for risiko. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter en uafhængig revisor eller advokat.

 • Er RealTjeks algoritme præcis?

  RealTjeks algoritme bliver løbende udviklet i samarbejde med blandt andet økonomer og eksperter i datahåndtering. Det betyder ikke at den er perfekt – vores algoritme er under stadig udvikling. Dertil kommer at boligfinansiering i høj grad afhænger af din samlede økonomiske situation og dine personlige præferencer for risiko.

  Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter en uafhængig revisor eller advokat.

  Vores system bliver stærkere for hver bruger, fordi vi benytter den samlede datamængde til at videreudvikle algoritmen. Det betyder også, at vi er meget interesseret i din feedback.

 • Er RealTjek uafhængig?

  RealTjek er en uafhængig og gratis service til alle danske boligejere.

  RealTjeks ejerkreds består hverken af banker eller realkreditinstitutter.

  Alle finansielle virksomheder kan indgå en aftale med RealTjek, og vi modtager kompensation fra vores partnere ved henvisning af nye kunder.

 • Hvordan bruger RealTjek mine personlige data?

  Vi er ikke interesseret i dine data, og vi anvender udelukkende din kontaktinformation i forbindelse med, at du aktiverer en låneovervågning eller beder os om at indhente et tilbud om refinansiering. I dette tilfælde videregiver vi din information til tredjepart. I vores brugervilkår kan du i øvrigt læse mere information om, hvordan vi behandler dine data.

 • Hvordan afmelder jeg mig overvågning og sletter mine data hos Realtjek?

  Du kan altid afmelde overvågning og få dine data slettet. Dette gøres ved at sende en e-mail til [email protected], hvor du oplyser om din ejendoms adresse og dit telefonnummer. Derefter sletter Realtjek dine data.

 • Hvad betyder ’ejendommes salgspris’ og hvorfor er det vigtigt?

  Salgsprisen på din bolig er den pris som din ejendom er købt til - eller det du nu mener, at din bolig er værd. Din opfattelse af boligens pris vil sandsynligvis være forskellig fra hvad din bank- eller realkreditrådgiver har noteret i sit system, men det er stadig vigtigt, at du selv tager stilling til værdien af din bolig.

  Du vil opleve, at netop din stillingtagen til dette forhold har stor betydning for dine omkostninger til realkreditfinansiering.

 • Hvordan vælger vi vores partnere?

  RealTjek er en uafhængig service til de danske boligejere. Vi vælger ikke vores partnere. Vores partnere vælger os, fordi alle banker og realkreditinstitutter er velkomne til at samarbejde med os. Det kræver mod og nytænkning at tilbyde kunderne bedre vilkår end konkurrenten, og det er netop definitionen af vores partnere. Vi vurderer løbende vore partners evne til at hjælpe RealTjeks brugere, og vores algoritme udvælger automatisk de partnere, som matcher dine behov.

 • Hvordan tjener RealTjek penge?

  RealTjek er en uafhængig service – vi er ikke ejet af en bank eller et realkreditinstitut. Ved hjælp af algoritmen hjælper vi brugeren med at sandsynliggøre, hvorvidt det kan betale sig at refinansiere eller at skifte bank. Det er brugeren selv der vælger, om RealTjek skal indhente et tilbud fra vores partnere.

  RealTjeks forretningsmodel er baseret på leads, og det er først ved henvisning fra vores partnere, at vi modtager kompensation.

  RealTjek tjener først penge, når du bliver hjulpet til at spare penge.

 • Hvad sker der, når jeg indhenter et tilbud?

  Når du har bedt om et tilbud fra en af vores partnere, vil din information blive samlet og sendt til en af landets største realkreditinstitutter eller banker. Herefter vil en rådgiver gennemgå din information og forberede en samtale med dig. Rådgiveren vil kontakte dig inden for én til to hverdage, og vores partner vil stille dig en række uddybende spørgsmål, der typisk vil dreje sig om din privatøkonomi og eksempelvis om dit forhold til risiko, salgsplaner mv.

  RealTjek vil ikke på noget tidspunkt blive involveret i jeres dialog.

 • Hvordan forholder jeg mig, såfremt jeg ikke er tilfreds?

  Boligfinansiering er et personligt forhold, som afhænger af den enkeltes risikopræferencer og aktuelle privatøkonomiske situation.

  Hvis du er i tvivl, bør du altid søge råd og vejledning hos dine rådgivere. Det kan eksempelvis være i din nuværende bank, så længe du blot husker, at banken naturligvis ikke er en uafhængig part.

  Vi vurderer, at du altid vil opnå den bedste boligfinansielle rådgivning hos en registreret eller statsautoriseret revisor.

 • Ordforklaringer

  Der er mange nye ord og begreber at holde styr på, når man skal vurdere sin boligfinansielle situation. Finanstilsynet har udarbejdet en god ordbog som vi har lånt.

 • Afdrag

  Afdraget er den del af ydelsen, der nedbringer restgælden på dit lån.

 • Afdragsfrihed (uden afdrag)

  Nogle boliglån tilbydes med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betales kun renter og bidrag. Restgælden nedbringes derfor ikke. De ikke-betalte afdrag skal betales på et senere tidspunkt.

 • Bidrag

  Bidraget er det beløb realkreditinstituttet opkræver for at administrere dit lån. Bidraget betales som en del af ydelsen. Det fremgår typisk af lånebetingelserne, at realkreditinstituttet har mulighed for at ændre bidragssatsen.

 • Konvertering

  En konvertering er en omlægning af lån i forbindelse med renteændringer.

 • Kurs 100

  Et lån baseret på konverterbare obligationer kan indfries til kurs 100 (kurs 105 for variabelt forrentet obligationslån med renteloft), ved opsigelse til termin eller straks indfrielse. Dette kan være en fordel, når kursen er over 100. (Kurs105 for variabelt forrentet obligationslån med renteloft).

 • Kursskæring

  Ved optagelse af et realkreditlån skal realkreditselskabet sælge dine obligationer for dig. Selskabet aftaler en salgspris med en køber. Når realkreditselskabet afregner over for dig, får du kun lånet udbetalt til en kurs fratrukket en kursskæring. Realkreditselskabet får dermed en ekstra fortjeneste for hver obligation, der bliver handlet. Realkreditselskaberne beregner sig mellem 10 og 30 øre (pr. obligation) i kursskæring, der finder sted ved lånets optagelse (kursskæring gentages ved hver rentetilpasning af rentetilpasningslån). Låner du eksempelvis en mio. kr. til kurs 100, vil du ikke få udbetalt en mio. kr. Kurs 100 bliver i dette regnestykke til kurs 99,7, når din kursskæring er 30 øre. Derfor får du udbetalt kr. 997.000, såfremt din kursskæring fx er på 30 øre.

 • Markedskurs

  Kursen er dagsprisen på en obligation. Den varierer afhængigt af udbud og efterspørgsel. Hvis kursen fx er 92, kan man købe en obligation med en pålydende værdi på 100 kr. til en pris af 92 kr.

 • Obligationslån

  Et obligationslån er et realkreditlån, hvor hovedstolen svarer til den mængde obligationer realkreditinstituttet sælger, for at kunne udbetale et kontant provenu til låntageren.

 • Prioritetslån

  Et prioritetslån er et banklån, der fungerer på samme måde som en kassekredit. Når du optager et lån med pant i din bolig, indsættes beløbet fra lånet på en konto, som du frit kan hæve fra og indsætte penge på. Den rente som du betaler for at låne penge, er identisk med den rente som du får, hvis du indsætter penge på din konto. Renten på lånet følger markedsrenten – dvs. at renten følger Nationalbankens rente. Løbetiden på et prioritetslån aftales med banken.

 • Provenu

  Lånets provenu er det beløb, man optager lån for, når man skal købe boligen, eksklusive de omkostninger der er i forbindelse med optagelse af lånet.

 • Renteloft

  Renteloft er en på forhånd fastsat øvre grænse for hvor høj renten kan blive på lånet.

 • Rentetilpasningslån

  Et rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente. Lånet rentetilpasses typisk én gang årligt, men der findes også typer af rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses hvert tredje eller hvert femte år. Mellem hver rentetilpasning er renten fast.

 • Restgæld

  Det beløb du skylder på et lån. Ved kontantlån er der både en kontantrestgæld og en obligationsrestgæld. Ved ekstraordinær indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries.

 • Termin

  Det tidspunkt hvor det er aftalt, at der skal betales ydelse på lånet, fx hvert kvartal. Begrebet bruges også om den periode som betalingen vedrører, og om det beløb der betales.

 • Variabelt forrentet obligationslån

  Et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten fastsættes 2-4 gange om året. Her kan renten på lånet enten stige eller falde. Du kan dermed risikere, at dit lån bliver dyrere. Renten kan dog aldrig blive højere end renteloftet.

 • Ydelse

  Det, du samlet betaler for dit lån hver termin. Ydelsen består af: Rente + bidrag + evt. afdrag.

 • ÅOP

  ÅOP er de Årlige Omkostninger i Procent ved lånet. ÅOP er den samlede pris for et lån eller en kredit, udtrykt i procent per år. ÅOP indeholder alle omkostninger, som du skal betale for et lån – renter, stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger. Med ÅOP bliver engangsomkostninger fordelt ud på hele lånets løbetid, hvor de lægges oven i renten. Derfor vil ÅOP typisk være højere end lånets nominelle rente.

 • Hvad er et realkreditlån?

  Den største del af købesummen fremskaffes sædvanligvis ved optagelse af et realkreditlån. Det betyder, at et realkreditinstitut låner dig penge med sikkerhed i boligen. Ifølge Realkreditloven må et realkreditlån i en helårsejerbolig højst udgøre 80 % af købesummen. For fritidshuse er grænsen 75 %.

 • Hvad er et boliglån?

  De sidste 20 % - for fritidshuse 25 % - kan fremskaffes ved at køber udsteder et sælgerpantebrev til sælger. Et sælgerpantebrev er et lån fra sælger til køber med sikkerhed i boligen. Sælgerpantebrevet sælges oftest videre til et pengeinstitut eller en anden professionel pantebrevsinvestor.

 • Stempelafgift og tinglysning

  Tinglysningskontoret opkræver en afgift for at tinglyse dokumenter. Disse udgifter betales normalt af køber. Der betales stempelafgift af retsdokumenter, fx pantebreve. Stempelafgiften er forskellig alt efter hvilken type dokument det drejer sig om.