Generelle brugerbetingelser for RealTjek.dk

Ved at benytte RealTjek.dk som bruger accepterer du samtidig nedenstående forhold.

1. Brugerinformation og persondata

RealTjek ApS er dataansvarlig i forhold til behandling af personoplysninger indtastet i forbindelse med brugen af de forskellige services på RealTjek.dk.

RealTjek har intet ansvar for behandling af personoplysninger på hjemmesider som RealTjek linker til.

Vi har designet realtjek.dk på en sådan måde, så du frit kan benytte servicen uden at afgive personlige oplysninger.

Vores analyse er primært baseret på offentlig tilgængelig information. Når du benytter vores tjeneste (www.RealTjek.dk), accepterer du samtidig, at vi har mulighed for at videregive din kontaktinformation til tredjepart. Dette sker udelukkende med henblik på at kunne tilbyde dig relaterede ydelser/services.

ØØvrige oplysninger som vi enten indhenter fra forskellige myndigheder, eller som du selv indtaster på www.RealTjek.dk, er kun synlige for RealTjeks medarbejdere og RealTjeks samarbejdspartnere. Se pkt. 3

2. Formål med brugeroplysninger

Formålet med behandling af brugerinformation og persondata (pkt.2 ) er, at sikre en korrekt analyse af din boligøkonomi og løbende forbedre vores service og den brugeroplevelse som RealTjek leverer.

Alle oplysninger, der indtastes i www.RealTjek.dk, vil kun blive anvendt af RealTjek og RealTjeks samarbejdspartnere således, at vi formidler kontakt med henblik på at give dig mulighed for at optimere eller udskifte dine nuværende finansielle produkter. Oplysninger vil således ikke blive videregivet til tredjemand, med mindre dette er påkrævet i henhold til lov- eller myndighedskrav eller kræver dit samtykke, og servicen er i øvrigt omfattet af persondatalovens regler om videregivelse af personoplysninger.

3. Samtykke

Ved at acceptere disse brugerbetingelser giver du samtykke til, at RealTjek anvender dine oplysninger til at yde de services som RealTjek tilbyder. Du giver samtidig samtykke til, at RealTjek eller dennes partnere må kontakte dig, såfremt vi mener, at der kan være mulighed for at optimere din finansielle situation.

Brugerbetingelser kan til enhver tid ændres af RealTjek. Er disse ændringer byrdefulde for dig som bruger, vil du blive notificeret om dette og anmodet om accept, når du besøger RealTjeks site.

4. Ansvar

RealTjek tager forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. RealTjek og RealTjeks underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, der er foretaget på baggrund af beregninger på RealTjek. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

5. Andre vilkår

RealTjek har intet ansvar over for brugeren i forbindelse driftsnedbrud eller forstyrrelser.

6. Beregninger

Din nøjagtige realkreditydelse er vanskelig at beregne præcist grundet at RealTjek ikke har adgang til de lånedata som realkreditinstitutterne anvender. Dette kan dog afhjælpes ved, at brugeren vælger at indtaste relevante data.

RealTjek beregner ydelser ved hjælp af en specielt udviklet algoritme. Denne algoritme udvikles løbende. Beregningerne er derfor ikke altid helt præcise, og RealTjek tager forbehold for eventuelle unøjagtigheder. Vores beregninger er udelukkende en indikation af, hvorvidt det kan betale sig at undersøge en eventuel refinansiering. Hvis du er i tvivl bør du altid kontakte din bank eller en uafhængig rådgiver.

Beregning af et nyt lån med en ny ydelse kan være forbundet med usikkerhed, da obligationskurser og renter bevæger sig hele tiden. Ligeledes ændres vilkårene i forbindelse lånekonvertering sig løbende, og vilkårene varierer også hos de enkelte realkreditinstitutter.

RealTjek er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller ændringer af de data, som vore samarbejdspartnere leverer og er heller ikke ansvarlig for udsving forbundet med bevægelser i markedet for obligationer og lån.

Vi indhenter oplysninger fra flere offentlige myndigheder samt Fondsbørsen. Disse instanser er ikke ansvarlige for evt. direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste eller for skader eller tab hos eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i deres database eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af data.

Det skal bemærkes at RealTjek på intet tidspunkt yder finansiel rådgivning – denne rådgivning er udelukkende forbeholdt virksomheder eller andre instanser, der har rådgivningstilladelse fra Finanstilsynet.

8. RealTjeks rettigheder

RealTjek ejer rettighederne til alt indhold og form som anvendes på Realtjek.dk.

9. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi har truffet rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

10. Hvilke rettigheder har du?

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • 1. Retten til at blive oplyst om behandling af data
  • 2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • 3. Retten til besigtigelse
  • 4. Retten til sletning
  • 5. Retten til begrænsning af behandling
  • 6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
  • 7. Retten til indsigelse

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos, kan du rette henvendelse til os på [email protected].

10. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Hos Realtjek gemmer vi alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

12. Hvad sker der når vi ændrer denne persondatapolitik?

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre os, at vi oplyser dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre os at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. Ændringer i vores persondatapolitik vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.


Du er velkomment til at kontakte RealTjek

RealTjek
Estaldo ApS
Østergade 47 B
9400 Nørresundby
CVR: 40 41 58 07
[email protected]

Følg RealTjek på facebook: https://www.facebook.com/realtjek